دريافت گواهي عضويت از انجمن صنفي نيروگاه هاي کشور

مشاهده گواهي عضويت

دوشنبه 27 شهریور 1396  
دريافت تقديرنامه از شرکت برق منطقه اي تهران

مشاهده تقديرنامه

چهارشنبه 15 شهریور 1396  
اخذ پروانه اشتغال استفاده از سنجشگرهای پرتوی متحرک از سازمان انرژی اتمی ایران

شرکت مهندسی مشانیر با همکاری معاونت محترم طرحهای آب و انرژی و اقدامات صورت گرفته در معاونت قراردادها و توسعه بازار، موفق به اخذ" پروانه اشتغال استفاده از سنجشگرهای پرتوی متحرک از دفتر حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران " براساس الزامات جدید آن سازمان گردید. این پروانه تا تاریخ 1396/12/03 به مدت 3 سال جهت کار با منابع پرتوی متحرک در آزمایشگاه های شرکت دارای اعتبار می باشد.

مشاهده پروانه

یکشنبه 12 شهریور 1396  
برگزاری ممیزی مراقبتی سیستم IMS

مطابق برنامه ریزی انجام شده ممیزی مراقبتی دوم سیستم مدیریت یکپارچه شرکت مشانیر در تاریخ 24 و 25 ام مرداد ماه 1396 برگزار گردید. این ممیزی با هدف تشخیص میزان انطباق فعالیت های جاری شرکت با استانداردهای مورد کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه (ISO9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS18001:2007, HSE-MS) توسط تیم ممیزی شرکت کیفیت و انطباق کیهان (KQR-ISC) به سرپرستی دکتر محمد مسعود به عنوان سرممیز طی دو روز و جمعا 8 نفر روز ممیزی اجرا گردید.

مشاهده بیشتر

یکشنبه 05 شهریور 1396  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8