انتخاب شرکت مشانیر به عنوان دبیرکمیته فنی INEC TC 9

شنبه 13 دی 1399 1239 بازدید

در کمیته ملی برق و الکترونیک ایران

در نشست ترمیم ساختار کمیته فنی ملی INEC TC۹ متناظر با کمیته فنی بین المللی IEC TC۹ که با حضور جمعی از اعضای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و متخصصین مرتبط در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ در سازمان ملی استاندارد ملی ایران برگزار گردید، آقای دکتر بهزاد جوانمرد از همکاران معاونت حمل و نقل و شهرسازی به عنوان دبیر این کمیته فنی به مدت ۳ سال انتخاب گردید.

کمیته IEC TC۹ یکی از کمیته های فنی در حوزه سیستم ها و تجهیزات الکتریکی، مدیریت انرژی، سیگنالینگ، بهره برداری، تراموای برقی و ... در حوزه راه آهن می باشد که در تدوین استانداردهای بین المللی مشارکت و نقش بسزایی ایفا می نماید.

/ انتهای خبر /
Scroll to Top