برقدار شدن پست ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کيلوولت زکریای مشهد

شنبه 13 دی 1399 1267 بازدید

پست ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلو ولت زکریای مشهد در تاریخ سوم دی ماه ۱۳۹۸ توسط وزیر محترم نیرو جناب آقای دکتر اردکانیان و هیات همراه و با حضور مدیریت محترم پروژه پستهای خراسان شرکت رسما برقدار شد.

 

به منظور افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه انتقال و فوق توزیع خراسان به خصوص شهر مشهد و تکمیل رینگ ۴۰۰ کیلو ولت اطراف مشهد و تامین برق مطمئن و پایدار جهت بخش اعظمی از مشترکین خانگی، تجاری و صنعتی مشهد به عنوان پایتخت معنوی جهان اسلام، با توجه به ضرورت احداث پست مذکور از طرف شرکت برق منطقه اي خراسان، قرارداد ارائه خدمات مهندسي مشاوره ای و نظارت کارگاهي احداث پست ۴۰۰ کيلوولت زکریای مشهد در تاريخ ۹۵/۰۹/۲۶ به شرکت مشانير ابلاغ گردید. ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی جهت احداث پست و نظارت بر اجرای پروژه توسط مشانیر انجام گردید. طرح احداث پست ۴۰۰ کیلو ولت زکریای مشهد در دی ماه سال ۱۳۹۵ آغاز گردید. آرایش پست در بخش ۴۰۰ کیلولت به صورت ۲ واحد ۱.۵ کلیدی کامل شامل: دو فیدر خط ۴۰۰ کیلو ولت فردوسی و تربت جام (قابل توسعه تا ۶ فیدر خط) و دو فیدر ترانس قدرت با ظرفیت MVA ۲۰۰ (قابل توسعه به ۳ ترانس) می باشد. بخش ۱۳۲ کیلو ولت شامل ۴ فیدر و قابل توسعه تا ۱۲ فیدر می باشد. با توجه به اهمیت بهره برداری از پست پروژه در ۲ فاز تعریف و اجرا گردید.

 

فاز اول شامل تکمیل بخش فشار قوی و برقدار نمودن ترانش قدرت اول با استفاده از سیستم کنترل و حفاظت موقت، با توجه به وضعیت خاص شهر زیارتی مشهد و ضرورت تامین برق مورد نیاز بود که در خرداد ماه ۱۳۹۷ برقدار و به شبکه سراسری پیوست و کمک بسیار زیادی به پیک بار سال ۱۳۹۷ شهر مشهد نمود و فاز دوم نیز شامل برقدار نمودن ترانس قدرت دوم بود که در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ برقدار گردید و به شبکه سراسری پیوست و پروژه رسما در سوم دی ماه ۱۳۹۸ توسط وزیر محترم نیرو برقدار گردید .

 

جهت انجام پروژه کلیه مدارک طراحی اعم از نقشه ها و محاسبات در بخش های ساختمانی، تجهیزات فشار قوی و حفاظت و کنترل توسط گروه های تخصصی حوزه معاونت طرح های انتقال و توزیع نیروی شرکت به انجام رسید و ارتباط موثر و مستمر بخش های مختلف طراحی با سازندگان و پیمانکاران اجرایی و رفع اشکالات حین ساخت و اجرا از چالش های این پروژه بود که توسط تیم پروژه در شرکت مشانیر صورت پذیرفت. سایر مشخصات پروژه به شرح ذیل می باشند:

 

 

برقدار شدن پست ۲۰/۱۳۲/۴۰۰کيلوولت زکریای مشهد برقدار شدن پست ۲۰/۱۳۲/۴۰۰کيلوولت زکریای مشهد برقدار شدن پست ۲۰/۱۳۲/۴۰۰کيلوولت زکریای مشهد
/ انتهای خبر /
Scroll to Top