گزارش رفع نقص و اتصال به شبکه واحدهای ۱ و ۲ نیروگاه آبی شهید رجایی ساری

شنبه 13 دی 1399 762 بازدید

در ساعت ۱۰ صبح مورخ چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷ واحد دوم نیروگاه شهید رجایی ساری به درخواست شرکت آب منطقه ای مازندران (کافرما) از مدار خارج و بعلت اشکال ایجاد شده در سیستم تحریک آن پس از خروج، موفق به سنکرون مجدد با شبکه نگردید.

به همین منظور و به درخواست شرکت آب منطقه ای مازندران، شرکت مشانیر به عنوان بهره بردار این نیروگاه، با هماهنگی فعالانه مدیر این پروژه و با همکاری امور تخصصی تجهیزات، نقص حادث شده مورد تحلیل دقیق قرار گرفت و تیم تخصصی و اجرایی مربوطه در زمان کوتاه تشکیل گردید. پس از آن با انجام تست های عملکردی و همچنین ارتباط با شرکت های خارجی سازنده قطعات مربوطه، واحد دوم این نیروگاه پس از انجام تعمیرات و رفع ایراد اولیه در ساعت ۲۳:۱۵ مورخ شنبه ۹۹/۰۲/۲۷ با شبکه پارالل شد. همچنین واحد اول این نیروگاه نیز که بعلت مشکل مشابه از مدار خارج گردیده بود نیز در ساعت ۱۳:۱۹ مورخ پنجشنبه ۹۹/۰۲/۲۶ به شبکه پارالل گردید.

لازم به ذکر است باتوجه به مدیریت مناسب این موضوع و انجام فرآیند شناسایی و رفع ایراد سریع و جلوگیری از عدم النفع کارفرما، این عملیات به عنوان یکی از فعالیت های حائز اهمیت در مجموعه معاونت طرح های آب و انرژی و امور بهینه سازی و بهره برداری این معاونت مورد توجه قرار گرفته است.

/ انتهای خبر /
Scroll to Top