برنده شدن شرکت مشانیر در مناقصه پروژه بهسازی نیروگاه ری

شنبه 13 دی 1399 2484 بازدید

شرکت مشانیر در مناقصه خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی پروژه بهسازی نیروگاه ری برنده مناقصه گردید.
کار فرمای پروژه، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی می باشد. در این پروژه با جابجایی واحدهای گازی قدیمی، فضا برای ایجاد نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F جدید با ظرفیت نامی ۱۰۰۰ مگاوات ایجاد خواهد شد.

 

/ انتهای خبر /
Scroll to Top