قدردانی وزیر محترم نیرو از مدیرعامل شرکت مشانیر – آقای دکتر مقدم

یکشنبه 14 دی 1399 1488 بازدید

قدردانی وزیر محترم نیرو از مدیرعامل شرکت مشانیر – آقای دکتر مقدم

/ انتهای خبر /
Scroll to Top