شبیه سازی قطاربرقی با سیستم تغذیه اتوترانسفورمری توسط نرم افزار در شرکت مشانیر

چهارشنبه 18 فروردین 1400 2822 بازدید

گروه تخصصی راه آهن برقی وابسته به معاونت حمل و نقل و شهرسازی شرکت مشانیر، موفق به شبیه سازی ترکشن و ترافیکی قطار برقی با سیستم تغذیه اتوترانسفورمری (AC کیلوولت ۲۵×۲ ) با استفاده از نرم افزار شدند. در این شبیه‌سازی مسیر ریلی با طول تقریبی ۴۴ کیلومتر بین مشهد-گلبهار-چناران با تکنیک تغذیه دو جهته ( اتوترانسفورمری AC کیلوولت ۲۵×۲ ) با لحاظ چهار ایستگاه مسافری در طول مسیر و هدوی چهار دقیقه جهت قطارهای مسافری از نوع نشان داده شده است. در این شبیه سازی فراز، نشیب، قوس‌ها در طول مسیر، جدول زمانی حرکت قطارها، امپدانس سیستم ، مشخصات الکتریکی و مکانیکی قطارها به‌عنوان ورودی نرم‌افزار مورداستفاده قرارگرفته و در خروجی نتایج مهم مربوط به افت ولتاژ، جریان توان مصرفی، ظرفیت بهینه پست¬ها، مکان بهینه پست¬های کشش و موازی ساز در طول مسیر و همچنین ولتاژ ریل و .... حاصل‌شده است

/ انتهای خبر /
Scroll to Top