اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره جدید

دوشنبه 15 شهریور 1400 2304 بازدید

گواهینامه صلاحیت خدمات مهندسی مشاوره جدید شرکت با تلاش مستمر معاونت قراردادها و توسعه بازار و همکاری کلیه معاونت های فنی در تخصص های ذیل اخذ و ارتقاء گردید: ارتقاء: 1- ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی - پایه یک 2- تأسیسات، برق و مکانیک- پایه یک 3- خطوط انتقال نفت و گاز - پایه دو اخذ: 1- شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز –پایه سه 2- خدمات اقتصادی- پایه سه با اخذ گواهینامه صلاحیت جدید تعداد تخصص های شرکت به 36 تخصص افزایش یافت.

/ انتهای خبر /
Scroll to Top