بازديد آقاي مهندس فلاحتيان معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي از كارگاه سد و نيروگاه سياه بيشه

سه شنبه 09 دی 1399 1470 بازدید

روز سه شنبه مورخ ۲۶/۳/۹۴ آقاي مهندس فلاحتيان معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي به اتفاق آقاي مهندس حسيني مدير عامل برق منطقه‌اي تهران و هيئت همراه از كارگاه سد و نيروگاه سياه بيشه بازديد نمودند. در اين بازديد آقايان مهندس اخوان مجري و مهندس فرشيدفر مدير بهره‌برداري طرح سياه بيشه ايشان را همراهي مي‌كردند.

/ انتهای خبر /
Scroll to Top