مراسم دید و بازدید نوروزی همکاران شرکت مشانیر برگزار شد

شنبه 19 فروردین 1402 4678 بازدید

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مشانیر مراسم دید و بازدید نوروزی همکاران با حضور مدیریت محترم عامل و اعضای محترم هیات مدیره و جمعی از کارکنان در ساعت 10 صبح روز سه شنبه ۱5فروردین ماه 1402 برگزار گردید.

تصویر دوم تصویر سوم تصویر چهارم تصویر پنجم
/ انتهای خبر /
Scroll to Top