انتصاب جناب آقای دکتر بازیار به سمت عضویت هیأت مدیره و جناب آقای مهندس تجزیه چی به سمت مدیریت عامل

چهارشنبه 10 دی 1399 1880 بازدید

ضمن تشکر از جناب آقای دکتر غروی در سمت مدیریت عامل و عضو هیأت مدیره شرکت مشانیر، از تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ جناب آقای دکتر بازیار به سمت عضو هیأت مدیره شرکت منصوب گردیدند. هیأت مدیره محترم شرکت جناب آقای مهندس
تجزیه چی را به سمت مدیریت عامل و جناب آقای مهندس سعیدی را به سمت قائم مقام مدیریت عامل منصوب نمودند.

/ انتهای خبر /
Scroll to Top