اخذ کارت الکترونیکی ارائه دهندگان خدمت و تامین کنندگان شهرداری تهران

چهارشنبه 10 دی 1399 2382 بازدید

به منظور شرکت در مناقصات شهرداری تهران و ارائه خدمات در زمینه های مرتبط با پروژه های آن شهرداری و همچنین انجام خدمات آزمایشگاه مقیم، کارت الکترونیکی ارائه دهندگان خدمت و تامین کنندگان با اعمال تغییرات لازم و با فرمت جدید از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران اخذ گردید. با اخذ پایه یک در تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی، این رسته به لیست فعالیت های شرکت در کارت صلاحیت مذکور افزوده شد.

/ انتهای خبر /
Scroll to Top