مطالعات مدیریت زیست محیطی محور قزوین- الموت- تنکابن

چهارشنبه 10 دی 1399 1019 بازدید

معاونت محیط زیست و توسعه پایدار شرکت مشانیر از طریق شرکت در مناقصه، مورخ 1395/12/10 موفق به اخذ پروژه مطالعات مدیریت زیست محیطی محور قزوین- الموت- تنکابن گردید. ابلاغ قرارداد مربوطه در تاریخ 1396/02/24 از سوی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت مشانیر اعلام شده است. شایان ذکر است به دلیل شروع فعالیت های اجرایی پروژه پیش از اخذ مجوز، گزارشات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) تهیه شده توسط مشاوران محیط زیست کارفرما (طی سال های ۸۹ الی ۹۳) در کمیسیون ماده ۲ سازمان حفاظت محیط زیست مطرح و بررسی نشده است. لذا در حال حاضر اخذ مجوز از "کارگروه بررسی پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی فاقد مجوز و دارای پیشرفت فیزیکی" بر اساس برنامه اجرایی مدیریت زیست محیطی (EMAP) در دستور کار قرار گرفته است. مدت زمان این مطالعات ۱۸ ماه بوده و کاهش اثرات سوء و تخریب های محیطی ناشی از اجرای پروژه به واسطه برنامه جامع مدیریت محیط زیست (شامل: پایش، آموزش، مشارکت مردمی و ممیزی) از اهداف این مطالعات می باشد.

/ انتهای خبر /
Scroll to Top