برنده شدن شرکت مشانیر در مناقصه پروژه نظارت کارگاهی نیروگاه اندیمشک یک

چهارشنبه 10 دی 1399 1689 بازدید

برنده شدن شرکت مشانیر در مناقصه پروژه نظارت کارگاهی نیروگاه اندیمشک یک

/ انتهای خبر /
Scroll to Top