بازدید اعضای محترم شورای شهر تهران از تصفیه خانه ششم تهران

شنبه 13 دی 1399 1133 بازدید

بازدید اعضای محترم شورای شهر تهران از تصفیه خانه ششم تهران

/ انتهای خبر /
Scroll to Top