جدیترین اخبار

مراسم تودیع دو نفر از اعضاء هیأت مدیره شرکت مشانیر

مراسم تودیع دو نفر از اعضاء هیأت مدیره شرکت مشانیر

...

شنبه 13 دی 1399 1457 بازدید

ابلاغ پروژه های جدید توسط شرکت برق منطقه ای اصفهان

ابلاغ پروژه های جدید توسط شرکت برق منطقه ای اصفهان

...

شنبه 13 دی 1399 1069 بازدید

معرفی قابلیتها و توانمندیهای فنی شرکت مشانیر(در حوزه معاونت انتقال و طرحهای نیرو)

معرفی قابلیتها و توانمندیهای فنی شرکت مشانیر(در حوزه معاونت انتقال و طرحهای نیرو)

...

شنبه 13 دی 1399 1317 بازدید

اخذ مجوز فعاليت مشانير در سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور

اخذ مجوز فعاليت مشانير در سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور

...

شنبه 13 دی 1399 1031 بازدید

دريافت تقديرنامه از برق منطقه اي خراسان

دريافت تقديرنامه از برق منطقه اي خراسان

...

شنبه 13 دی 1399 967 بازدید

دريافت تقديرنامه از برق منطقه اي زنجان

دريافت تقديرنامه از برق منطقه اي زنجان

...

شنبه 13 دی 1399 2239 بازدید

بازدید اعضای محترم شورای شهر تهران از تصفیه خانه ششم تهران

بازدید اعضای محترم شورای شهر تهران از تصفیه خانه ششم تهران

...

شنبه 13 دی 1399 1109 بازدید

بازدید ریاست و مدیران امور نظام فنی و اجرایی کشور از سد ونیروگاه سیاه بیشه

بازدید ریاست و مدیران امور نظام فنی و اجرایی کشور از سد ونیروگاه سیاه بیشه

...

شنبه 13 دی 1399 1679 بازدید

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته 19 لغایت 22 خردادماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته 19 لغایت 22 خردادماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

...

شنبه 13 دی 1399 1119 بازدید

حضور شرکت مشانیر در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، 11 الی 14 اردیبهشت ماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

حضور شرکت مشانیر در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، 11 الی 14 اردیبهشت ماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

...

شنبه 13 دی 1399 953 بازدید


Scroll to Top