جدیترین اخبار

ابلاغ پروژه های جدید توسط شرکت برق منطقه ای اصفهان

ابلاغ پروژه های جدید توسط شرکت برق منطقه ای اصفهان

...

شنبه 13 دی 1399 787 بازدید

معرفی قابلیتها و توانمندیهای فنی شرکت مشانیر(در حوزه معاونت انتقال و طرحهای نیرو)

معرفی قابلیتها و توانمندیهای فنی شرکت مشانیر(در حوزه معاونت انتقال و طرحهای نیرو)

...

شنبه 13 دی 1399 1005 بازدید

اخذ مجوز فعاليت مشانير در سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور

اخذ مجوز فعاليت مشانير در سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور

...

شنبه 13 دی 1399 751 بازدید

دريافت تقديرنامه از برق منطقه اي خراسان

دريافت تقديرنامه از برق منطقه اي خراسان

...

شنبه 13 دی 1399 706 بازدید

دريافت تقديرنامه از برق منطقه اي زنجان

دريافت تقديرنامه از برق منطقه اي زنجان

...

شنبه 13 دی 1399 869 بازدید

بازدید اعضای محترم شورای شهر تهران از تصفیه خانه ششم تهران

بازدید اعضای محترم شورای شهر تهران از تصفیه خانه ششم تهران

...

شنبه 13 دی 1399 859 بازدید

بازدید ریاست و مدیران امور نظام فنی و اجرایی کشور از سد ونیروگاه سیاه بیشه

بازدید ریاست و مدیران امور نظام فنی و اجرایی کشور از سد ونیروگاه سیاه بیشه

...

شنبه 13 دی 1399 1336 بازدید

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته 19 لغایت 22 خردادماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته 19 لغایت 22 خردادماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

...

شنبه 13 دی 1399 861 بازدید

حضور شرکت مشانیر در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، 11 الی 14 اردیبهشت ماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

حضور شرکت مشانیر در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، 11 الی 14 اردیبهشت ماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

...

شنبه 13 دی 1399 679 بازدید

اخذ تقدیرنامه از شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

اخذ تقدیرنامه از شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

...

شنبه 13 دی 1399 958 بازدید


Scroll to Top