جدیترین اخبار

پیام تسلیت شرکت مشانیر و مدیریت عامل در پی درگذشت دکتر محمد احمدیان

پیام تسلیت شرکت مشانیر و مدیریت عامل در پی درگذشت دکتر محمد احمدیان

...

شنبه 13 دی 1399 349 بازدید

پنجمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو

پنجمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو

...

شنبه 13 دی 1399 522 بازدید

مراسم تودیع دو نفر از اعضاء هیأت مدیره شرکت مشانیر

مراسم تودیع دو نفر از اعضاء هیأت مدیره شرکت مشانیر

...

شنبه 13 دی 1399 682 بازدید

ابلاغ پروژه های جدید توسط شرکت برق منطقه ای اصفهان

ابلاغ پروژه های جدید توسط شرکت برق منطقه ای اصفهان

...

شنبه 13 دی 1399 321 بازدید

معرفی قابلیتها و توانمندیهای فنی شرکت مشانیر(در حوزه معاونت انتقال و طرحهای نیرو)

معرفی قابلیتها و توانمندیهای فنی شرکت مشانیر(در حوزه معاونت انتقال و طرحهای نیرو)

...

شنبه 13 دی 1399 561 بازدید

اخذ مجوز فعاليت مشانير در سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور

اخذ مجوز فعاليت مشانير در سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور

...

شنبه 13 دی 1399 345 بازدید

دريافت تقديرنامه از برق منطقه اي خراسان

دريافت تقديرنامه از برق منطقه اي خراسان

...

شنبه 13 دی 1399 288 بازدید

دريافت تقديرنامه از برق منطقه اي زنجان

دريافت تقديرنامه از برق منطقه اي زنجان

...

شنبه 13 دی 1399 367 بازدید

بازدید اعضای محترم شورای شهر تهران از تصفیه خانه ششم تهران

بازدید اعضای محترم شورای شهر تهران از تصفیه خانه ششم تهران

...

شنبه 13 دی 1399 388 بازدید

بازدید ریاست و مدیران امور نظام فنی و اجرایی کشور از سد ونیروگاه سیاه بیشه

بازدید ریاست و مدیران امور نظام فنی و اجرایی کشور از سد ونیروگاه سیاه بیشه

...

شنبه 13 دی 1399 687 بازدید


Scroll to Top