بیانیه خط مشی

شركت مشانير با قدمتی بیش از 50 سال و با ماموريت ارایه کلیه خدمات فني و مهندسي، مديريت پيمان و EPC در زمينه هاي: آب، برق، انرژي، نفت، گاز، پتروشیمی، معدن، صنايع، حمل و نقل، ساختمان و محیط زیست، همراه با اعتقاد به اصل مشتري مداري و چشم انداز حضور هر چه فعال تر در بازار هاي داخلي و بين المللي و به منظور حفاظت از دارايي¬هاي اطلاعاتي خود، خط مشي خود را مبتني بر الگوي استاندارد هاي، ISO9001:2015، ISO 14001:2015، ISO45001:2018 و ISO/IEC 27001:2013 و راهنماي HSE-MS اعلام مي دارد:
- جلب رضایت کارفرما و ذینفعان و تامین نیاز و انتظار ایشان
- استفاده بهينه از کلیه منابع در اختيار به عنوان يك سازمان بهره ور و معتقد به توسعه پايدار
- تعهد به بهبود مستمر در کلیه فعالیت ها و فرآیندها
- تعهد به مدیریت ریسک ها و فرصت های سازمان در کلیه استانداردها و فرآیندها
- ارتقا فرهنگ كيفيت، ايمني، بهداشت و محيط زيست در كاركنان و ایجاد روحیه مشاوره و مشارکت در سطوح مختلف سازمان.
- ارتقاء کیفیت ارائه خدمات همراه با پایبندی به الزامات و استانداردهای ابلاغی کارفرما، صنعت و سایر الزامات قابل کاربرد در استانداردهای استقرار یافته
- تلاش درجهت حذف مخاطرات و کاهش ریسک های ایمنی و بهداشتی و ايجاد محيطي ايمن برای کارکنان و سایر ذینفعان
- پیشگیری از آلودگی محیط و تعهد به حفظ محیط زیست در راستای مسئولیت های اجتماعی
- تعهد به تأمین امنيت اطلاعات در حوزه هاي مختلف از جمله دسترسی افراد به اطلاعات، محرمانگی داده ها و طبقه بندی آنها، و حفظ صحت و تمامیت اطلاعات

Scroll to Top